Turvallinen tukeva askel

Noin puolet suomalaisista potee nilkan virheasennon aiheuttamia vaivoja. Osalla taustalla on rakenteellinen vika. Toisille vaiva ilmaantuu liikkumistottumusten muuttuessa, vaikkapa aloitetun lenkkeilyn tai golfharrastuksen myötä. Usein pienikin virheasento alkaa liikkeen toistojen määrän lisääntyessä oireilla.
JALAN JA JALKINEEN HYVÄ YHTEISTYÖ TÄRKEÄÄ

Yleisiä virheasennon syitä ovat erilaiset tapaturmat ja jalkineet, joista riittävät jousto- ja tukiominaisuudet puuttuvat. Kun jalan rakenteet syystä tai toisesta eivät enää palaudu normaaliin tilaansa, seurauksena on kipua ja särkyä. Jos nilkan tai jalkaterän rakenteessa tai toiminnassa on virheitä ne vaikeuttavat paitsi nilkan myös sen yläpuolella olevien nivelten normaalia liikkumista. Asentovirheiden aiheuttamat ongelmat saattavat heijastua nilkkaan, sääreen, polveen, lonkkaan ja jopa selkään saakka säteilevänä kipuna.

TUTKIMUS TÄYSIN KIVUTON

Jalkaterän rakenne ja sen kuormituspisteet tutkitaan peilipöydän eli podoskoopin avulla. Alaraajan mahdollisia liikkuvuusongelmia selvitetään myös erilaisilla kyykistymis-ja kävelytesteillä. Kaikki jalan rakenteiden ja mahdollisten virheasentojen toteamiseksi tehtävät tutkimukset ovat kestoltaan lyhyitä, vaarattomia ja kivuttomia.YKSILÖLLISILLÄ TUKIPOHJALLISISLLA TEHOKAS KORJAUS

Jalan virheasennon aiheuttamat vaivat voidaan korjata nopeasti ja tehokkaasti. Ranskalainen Podiatechin Sidas on kehitetty biomekaniikan ja ortopedian ammattilaisten yhteistyönä. Sidas-tukipohjalliset valmistetaan korkealaatuisista, lämpömuovailtavista materiaaleista, jotka on helppo puhdistaa lämpimällä vedellä ja pesuaineella. Tukipohjallisten muotoilu on nopeaa ja tarkkaa. Materiaalien ja valmistusmenetelmien korkea taso takaa käyttäjälle hyvän tuloksen. Kaikki Sidas-ammattilaiset osallistuvat jatkuvasti alan suomalaisten ja kansainvälisten asiantuntijoiden järjestämään koulutukseen.