FYSIOTERAPIA

Alkututkimus tehdään kaikille asiakkaille, jotka tulevat lääkärin lähetteellä fysioterapiaan. Tutkimiseen kuuluu asiakkaan haastattelu, toimintakyvyn arvioiminen niin aktiivisine kuin passiivisine liiketestein. Asiakkaan kehon toimintakykyä, liikettä ja kipua tutkitaan ja arvioidaan eri mittarein ja tietenkin manuaalisesti käsin palpoiden. Alkututkimus kirjataan potilasrekisteriin ja tutkimuksen perusteella laaditaan asiakkaalle yksilöllinen hoitosuunnitelma.

Fysioterapia voi koostua manuaalisesta terapiasta, harjoitusterapiasta, kinesioteippauksesta, kotiharjoitteista, tms fysioterapia tavoitteiden saavuttamiseksi.

Loppututkimuksessa selvitetään fysioterapiaprosessin tulokset. Asiakkaan toimintakyky tutkitaan ja kirjataan. Fysioterapian tulokset voidaan mitata vertaamalla asiakkaan alkutilannetta lopputilanteeseen.