palvelut | golf vammat | pga yhteistyö | viikon vinkki | yhteystiedot

www.omtkeskus.fi>golf>vammat

Golf poikkeaa huomattavasti muista mailapeleistä ja vaatii koko kehon rentoa sekä oikea-aikaista toimintaa. Erityisesti selkärangan voimakkaat ja nopeat kiertoliikkeet aiheuttavat usealle golfin harrastajalle kiputiloja ylä- ja alaselkään. Tämä johtuu siitä, että rangan kiertoliikkeitä ei tarvita normaaleissa päivittäisissä toiminnoissa tai muissa harrastuksissa. Lisäksi harva golfin harrastaja ei vahvista vapaa-ajallaan keskivartalon kiertoa tekeviä lihasryhmiä, vaan tehdyt harjoitteet keskittyvät perinteisiin liikkeisiin kohdistuen suoriin selkä- ja vatsalihaksiin. Puutteellisen keskivartalon lihaskontrollin johdosta lyöntiasennon hallinta nopean liikkeen aikana pettää ja selkärangan rakenteille kohdistuu haitallista kuormitusta.

Alaraajoissa lonkat kuormittuvat vastaavasti poikkeuksellisesti sisä- ja ulkokierron vaihteluilla lyönnin aikana, varsinkin jos lonkilla joudutaan kompensoimaan selkärangan puutteellista kiertoa lyönnin aikana. Alaraajaongelmia voivat aiheuttaa myös jalkaterään sopimattomat tai sitä puutteellisesti tukevat pelikengät.

 Yläraajoissa kyynärvarren ongelmat ovat tyypillisiä aktiivigolfareilla. Ongelmana on yleensä kyynärpään ulkosyrjän (tenniskyynärpää) ja harvemmin sisäsyrjän kiputila (golfkyynärpää). Kipuoireet ovat kyynärpään ulko- tai sisäsivulla ja kipu voimistuu, kun gripin puristus on liiallinen tai pelaat liian paljon suhteessa lihasten palautumiskykyyyn.

Edellä mainitut esimerkit ovat vain pieni osa meille tulleiden golfareiden laaja-alaisista ongelmista. Terapeuttimme pystyvät ongelma-alueiden manuaalisten käsittelyiden lisäksi tarjoamaan ohjausta mm. ennaltaehkäisevässä lihaskunto/liikkuvuusharjoittelussa. Meillä on myös asiantuntemusta tutkia alaraajaongelmia ja valmistaa tarvittaessa yksilölliset tukipohjalliset.

Tenniskyynärpää  (lateraalinen epikondyliitti)
Kyseessä on kyynärvarren ulkosivulla sijaitsevien ranteen ja sormien ojentajalihasten ylirasitustila eli tendinoosi. Normaalisti oireiden pitäisi parantua 2-4 viikossa, mutta tilanteen pitkittyessä on syytä hakeutua hoitoon Hoitoina kiinnitysalueiden poikittaiskäsittelyt, toiminnallinen teippaus, kylmähoidot, venyttelyt, aineevaihduntaa tehostava harjoittelu.


Golfkyynärpää (mediaalinen epikondylitti)

Kipu on kyynärpään sisäosassa ranteen ja sormien koukistajien kiinnitysalueella. Useimmiten syynä on liiallinen "fileen" tavoittelu osumahetkellä. Hoidot ovat yhtenevät tenniskyynärpään hoitojen kanssa.


Niska- ja selkäkivut

Puutteellinen keskivartalon lihaskunto ja hallinta yhdistettynä huonoon lyöntitekniikkaan altistavat ylä- ja alaselkäkivuille. Pitkät kävelymatkat kentällä bagiä vetäen tai kantaen aiheuttavat helposti niskahartiaseudun jännittyneisyyttä. Tehokkaimpana hoitona toimii koko kehon kattava lihaskuntoharjoittelu ympärivuotisesti. Ongelmien ilmaantuessa rangan liikkuvuutta ja lihasten elastisuutta parantavat käsittelyt ovat paikallaan.


Lonkkakipu

Useimmat oikealta puolelta löyvät golfaajat valittavat vasemman lonkan kipua. Syynä tähän on downswingin purkautuminen voimaakkana ja nopeana kiertona vasemman lonkan ympäri. Lonkkien liikerajoituksista kärsivät pelaajat kääntävät jalkateränsä jo ennen osumahetkeä lyönnin suuntaan, jotta saisivat lyöntinsä kunnolla läpi ja näin puhdas osuma palloon vaikeutuu. Hoitoina lonkkien liikerajoitusten omatoiminen venyttely ja vaikeammissa tapauksissa terapeutin avustamat liikkuvuuskäsittelyt.

Polvikipu
Oikean polven sisäsivun kivut ovat yleisiä oikealta pelaavilla golfareilla, koska he eivät anna oikean kantapäänsä nousta osumahetkellä, vaan jäävät "tolpilleen" ja prässäävät palloa. Tämä aiheuttaa oikean polven sisimpien nivelsiteiden venymistä ja polvea tukevien rakenteiden haitallista kuormitusta. Akuutissa vaiheessa polven passiiviset hoitotekniikat (mm. teippaus) ja pidemmällä tähtäimellä lyöntitekniikan parantaminen.


Jalka- ja nilkkakivut
Tavallisesti golfkentällä kävellään kierroksen aikana siirtymisineen ja poikkeamineen kymmenen kilometriä. Hyvin istuvien ja oikean mallisten kenkien ja pohjallisten tärkeyttä ei voi tarpeeksi korostaa. Yleisin ongelma on akillesjänteiden rasittuminen sekä jalkapöytien ja kantapäiden kipeytyminen. Toistuvissa ongelmissa tehokkain hoitokeino on alaraaja-analyysi ja yksilöllisten tukipohjallisten valmistaminen.


Rannekipu
Pelaajilla on taipumus yrittää lisätä mailanpään nopeutta ranteiden avulla. Usein kadonnut lyöntirytmi yhdistettynä reippaaseen duffiin ylikuormittaa ranteina, mikä aiheuttaa kiputioja. Hoitoina akuutissa vaiheessa ranteiden tukitoimenpiteet (teippaus, rannetuet), rannetta tukevien lihasten vaihvistaminen sekä lyöntitekniikan parantaminen.


Olkapääkipu

Olkaniveliä tukevien lihasten jänteiden erilaiset pinnetilat ovat yleisimpiä kipua aiheuttavia vaurioita. Tyypillisesti kyseessä on olkapäiden ns. kiertäjäkalvosinvauriot. Kivun seurauksena golfareilla on taipumuksena suoristaa vartalonsa ja pyörähtää sen ympäri. Lopputuloksena on lyhyt lyönti ja slice. Hoitoina ovat olkapään käsittelyt, kylmähoidot, teippaus ja olkapään lihastasapainoa parantava harjoittelu.

 

 

 

© 2011 Tampereen Omt-Keskus Oy | Aleksis Kiven Katu 18B, 33210 Tampere | Puh. 03 223 5566 | omt@omtkeskus.fi